Záruka na pohonné ústrojí

Díky našim dlouholetým zkušenostem s vývojem automobilů a optimalizací motorů nabízíme v BSR, na rozdíl od většiny našich konkurentů, skutečnou Záruku na pohonné ústrojí. Naše znalosti jsou vaší zárukou, pokud se rozhodnete koupit tuning kit od BSR. Náš tým zkušených profesionálů v oblasti výzkumu a vývoje provádí rozsáhlé testy pro zajištění kvality, které zaručují kvalitu tuningových kitů, které vyvíjíme. Tato Záruka na pohonné ústrojí zajišťuje, že vaše vozidlo nebude poškozeno.

Aktivace záruky

Vezměte prosím na vědomí, že pro platnost Záruky na pohonné ústrojí je třeba provést její aktivaci . Aktivaci provedete snadno po přihlášení do Vašeho profilu na stránkách BSR pomocí svého uživatelského jména a hesla BSR. Zde budete moci přijmout podmínky a potvrdit, že vaše auto splňuje požadavky pro aktivaci. Záruka na pohonné ústrojí musí být aktivována do 3 týdnů od zakoupení

Záruka kryje veškeré škody na hnacím traktu

Záruka na pohonné ústrojí kryje veškerá poškození hnacího traktu, jako je motor a převodovka v automobilech, které byly čipovány / upraveny / upgradovány produkty od BSR. Aby byla záruka platná, musí vaše vozidlo splňovat podmínky (viz níže). Zde jsou některé z hlavních bodů: 1) Auto nesmí být starší než 4 roky. 2) Kilometrový nájezd vozu nesmí být vyšší než 120.000 km. 3) Vozidlo musí být v dobrém stavu. 4) Servis musí být prováděn dle servisní knihy. 5) Motorový olej by měl být měněn nejméně každých 15.000km nebo každých 12 měsíců. 6) Cena nového vozu nesmí překročit  2.500.000Kč u osobních automobilů a 3.750.000Kč u obytných automobilů / karavanů. Uvedené ceny jsou bez DPH, příplatkové výbavy a poplatků spojených s přihlášením vozu v dané zemi.


Všeobecné podmínky 

 • Záruka začíná běžet od okamžiku provedení čipování / úpravy / upgradu zakoupením BSR Tuningového kitu od BSR popř. od jakéhokoliv autorizovaného dealera BSR. 
 • Platnost záruky je 12 měsíců od data kdy na voze byla provedena úprava BSR.  
 • Automobil nesmí být starší 4 let od data jeho první registrace (viz. níže "Vypršení záruky")
 • Vozidlo by mělo být v dobré kondici
 • Záruka je platná pouze na vozy registrované v Evropě. 
 • Záruka může být poskytnuta na vozy s kupní cenou nepřevyšující 2.500.000Kč bez DPH, příplatkové výbavy a bez specifického daňového zatížení dané země
 • Záruka může být poskytnuta na karavany / obytné vozy s kupní cenou nepřevyšující 3.750.000Kč bez DPH, příplatkové výbavy a bez specifického daňového zatížení dané země
 • Rozhodnutí o jednotlivých komponentech bude prováděno v návaznosti na potvrzenou/podepsanou záruku.
 • Servisní prohlídky musí být prováděny dle servisního plánu konzistentně od data první registrace a stejně tak během platnosti záruky v autorizovaných servisech, v BSR popř. u autorizovaných dealerů BSR. Jednotlivé servisní úkony musí být vyznačeny v servisní knížce a potvrzeny příslušným razítkem.
 • Motorový olej musí být vyměněn po ujetí maximálně 15.000km nebo po uplynutí 12měsíců.
 • Záruka je platná pro BSR Tuningové kity. Záruka se také vztahuje na sportovní vzduchové filtry a sportovní výfukové systémy dodávané BSR. 
 • Záruka se vztahuje na poškozené součásti, které nemohou být vyměněny v rámci záruky na vůz poskytované výrobcem automobilu nebo v souvislosti se standardními podmínkami záruky zakotvených v pojistné smlouvě. Případné odmítnutí náhrady od výrobce automobilu nebo příslušné pojišťovny musí mít písemnou formu. 
 • Záruka rovněž kryje odtah, pokud je nárok na náhradu škody na majetku ze záruky.

 • VÝJIMKY
 • Záruka se nevztahuje na již upravené/modifikované vozy.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení jednotlivých součástí, jako např. spojka.
 • Záruka se nevztahuje na výrobní vady.
 • Záruka je neplatná, pokud výměnu chipu popř. jiné úpravy byly prováděny někým jiným, než BSR či autorizovanými dealery BSR v rámci záruční doby. 
 • Záruka je neplatná pokud jsou na voze prováděny další úpravy, např. výměna vačkové hřídele, turbodmychadla atd.
 • Záruka je neplatná, pokud řízení vozu bude shledáno nestandardním anebo obsluha na voze bude shledána chybnou. Stejně tak v případě používání vozu stejným způsobem, jako vozy závodní. 
 • Záruka se nevztahuje na krádež, pokus o krádež či nepovolenou jízdu. 
 • Záruka nekryje škody spojené s požárem
 • Náklady spojené s řešením problému nejsou nahrazovány.

  VYPRŠENÍ ZÁRUKY
 • Záruka vyprší uplynutím jednoho roku od provedení úpravy / upgradu, nebo po uplynutí 4 let od data první registrace vozu, či po ujetí 120.000km (ikdyž neuplyne rok od provedení úpravy) 
 • Záruka je neplatná, pokud servisní úkony nejsou prováděny v souladu se servisní knížkou. 
 • Záruka se vztahuje na firmu/fyzickou osobu, která produkt BSR zakoupila. Při změně vlastníka záruka zaniká. 

  UPLATNĚNÍ NÁROKU
 • Za škody související s výrobní vadou materiálu či konstrukční chybou je třeba v prvé řadě uplatnit nárok přímo u výrobce automobilu, popř. u jeho prodejce. 
 • Jakékoliv okolnosti související s BSR Zárukou na pohonné ústrojí, je třeba v PRVÉ řadě konzultovat s BSR, popř. autorizovanými prodejci BSR ještě před tím, než budou učiněna jakákoliv opatření. Náklady na opravu prováděnou bez našeho předchozího písemného souhlasu nebudou kompenzovány. 
 • Spoluúčast v případě poškození je 6.250Kč.
 • Záruční list spolu s potvrzením Záruky na pohonné ústrojí musí být předloženy společně s žádostí.

Zavřít
Zavřít