TUNING & PERFORMANCE výhodněji

Zavřít
Přihlásit
Přihlásit
Založit nový účet?
Zapomněli jste heslo?

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů e-shopu www.bsrczech.cz

1.  Společnost ADUSUM plus, s.r.o. se sídlem Beranových 65 – areál Letov, 199 00  Praha 9, Letňany, IČ 26721295, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89533 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

-  jméno, příjmení

-  e-mailovou adresu

-  telefonní číslo

-  adresu/sídlo

-  IČO/DIČ

-  VIN vozu

-  historii realizované on-line komunikace

-  historii objednávek a plateb

2.  Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3.  Zpracování osobních údajů je prováděno společností ADUSUM plus, tedy správcem osobních údajů. Pro tohoto správce zpracovávají osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich činnosti na základě Zpracovatelské smlouvy také následující zpracovatelé:

a)  Poskytovatel služby www.bsrczech.cz, provozované společností BSR Svenska AB Deltavägen 9, 35245 Växjö, Švédsko

b)  Externí účetní společnost AV Profil spol. s r.o., IČ: 45806543, sídlem U Družstva práce, 14000 Praha 4; a UCLIPO s.r.o., IČO: 25532740, sídlom Dvorská 1864/84, 678 01 Blansko

c)  Přepravní společnost PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, sídlem K Borovému 99, 25101 Říčany-Jažlovice;

d)  Poskytovatelem platební brány PayPal je společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg;

e)  Provozovatelem služby Seznam Zboží.cz a Sklik.cz je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00;

f)  Provozovatelem služby Heureka.cz je společnost Heureka Shopping s.r.o. , IČ: 02387727 Karolinská, 18600 Praha-Karlín;

g)  Provozovatelem služby Google.com je společnost Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

h)  Administrátorem facebookové stránky BSR Česká republika je Michal Pradáč, IČ: 01367862, sídlem: Suchý vršek 2098/51, 158 00 Praha;

i)  Administrátorem facebookové stránky BSR Česká republika je Kateřina Kyselová, IČ: 74769618, sídlem: Akátová 779, 252 62 Horoměřice;

j)  Poskytovatelem chatovací služby je společnost Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681, sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4.  Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@bsrczech.cz

5.  Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.bsrczech.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

§  měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

§  základní funkčnosti webových stránek.

-  Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

-  Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

-  Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

-  Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 

-  Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

§  Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

6.  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-  zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

-  vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

-  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

-  na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

-  požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-  na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

-  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zavřít
Zavřít